آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

آموزش عملی SPSS

 آموزش کاربردی و حرفه ای نرم افزار  SPSS

آ موزش کاربردی و حرفه ای نرم افزار SPSS-شیراز موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز نرم افزار SPSS 22 يك نرم افزار بسيار معتبر و قوي در زمينه تحليلهاي آماري است كه سالها...

چشم انداز - شيراز -

0.0047