آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

درامد

برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه با پیام پنهان

چرا شما اینجا هستید این تصادفی نیست…. شما بدنبال جواب برای نتیجه زندگی خود هستید (اگاهانه یا نااگاهانه) و در نهایت بدنبال پاسخی برای آن هستید! بنابراین…. افکارتان شما را به این سمت هدایت کرده است زیرا ۱:شما در تلاش برای تغییر هستید ۲:شما بدنبال یک راه حال واقعی و کارساز

monyms - رفسنجان -

0.0043